top of page

"אדונית הארונית" עושה סדר

 בארון, בחדר, בבית, במחסן וגם – בראש

כולנו רוצים את הבית שלנו מסודר. כמו בית ממגזין - רק שלנו. עם תחושה שהיתה כאן יד מכוונת ומעצבת, ועדיין אנשים חיים כאן. חיים טובים.

כולנו גם מאד אוהבים את החפצים שיש לנו. הרי קנינו או קיבלנו או עשינו אותם. והם ספוגים בזכרונות שלנו ומספרים לנו את סיפור חיינו. 

ולכולנו קשה לשלב בין רבוי החפצים שיש לנו להיותו של הבית מסודר. 

כל כך קשה שלפעמים אנחנו דוחסים את חפצינו האהובים לארונות - כדי שיראה מסודר על פני השטח. ואז אנחנו לא זוכרים איפה שמנו אותם. או לא זוכרים בכלל שהם קיימים. ואז אנחנו קונים חדש, והמצב הולך ומחריף. 

בשביל זה אני כאן - לתת לכל חפץ וזכרון את המקום הראוי לו, ולהפוך את הבית שלכם למסודר, חי, נושם ובעיקר - שלכם. 

bottom of page